Servicii specifice pentru echipamentele din termocentrale, centrale electrice, domeniul nuclear și rafinării de petrol și gaze

  1. Recondiționări și piese de schimb pentru compresoare
  1. Proiectare și reproiectarea pieselor de schimb și subansamblelor specifice centralelor electrice
  1. Lucrări tehnice și specificații pentru piese de schimb
  1. Consultanță și asistență tehnică
  1. Măsurători de grosime și determinări de durități prin metode cu ultrasunete folosind aparatura portabilă
  1. Echilibrări statice și dinamice pentru ansambluri rotorice